Natív kliens kódja

<?php

/**
 * Native IdaSearch API client
 *
 * The client needs the following, non PHP libraries:
 * - cUrl (http://php.net/manual/en/book.curl.php)
 * - JSON (http://php.net/manual/en/book.json.php)
 *
 * @version 1.0.0
 */
class IdaSearchNativeClient
{
  /**
   * @const Hostname of IdaSearch API server
   */
  const API_HOST = 'https://api.idasearch.com';

  /**
   * @const Resource of event post API
   */
  const API_WHOAMI_RESOURCE = '/whoami/';

  /**
   * @const Resource of domain list API
   */
  const API_DOMAINLIST_RESOURCE = '/domains/';

  /**
   * @const Resource of suggestion list API
   */
  const API_SUGGESTIONLIST_RESOURCE = '/content-suggestion/url-based/list?domain=@DOMAIN@';

  /**
   * @const Resource of suggestion list remove API
   */
  const API_SUGGESTIONLIST_REMOVE_RESOURCE = '/content-suggestion/url-based/remove?domain=@DOMAIN@&url=@URL@';

  /**
   * @const Resource of suggestion contents API
   */
  const API_SUGGESTIONLIST_CONTENT_RESOURCE = '/content-suggestion/url-based/contents?domain=@DOMAIN@&url=@URL@';

  /**
   * HTTP request timeout in seconds
   * After API_TIMEOUT seconds the methods will return 0 HTTP status
   */
  const API_TIMEOUT = 10;

  /**
   * test API connection
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function whoami($user, $password)
  {
    $url = static::API_HOST.static::API_WHOAMI_RESOURCE;

    return static::requestHttp('get', $user, $password, $url);
  }

  /**
   * get domain list of user
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function getDomains($user, $password)
  {
    $url = static::API_HOST.static::API_DOMAINLIST_RESOURCE;

    return static::requestHttp('get', $user, $password, $url);
  }

  /**
   * get suggestion lists of domain
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   * @param string $domain  Domain name
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function getSuggestionLists($user, $password, $domain)
  {
    $url = static::API_HOST.
      str_replace(
        '@DOMAIN@',
        $domain,
        static::API_SUGGESTIONLIST_RESOURCE
      )
    ;

    return static::requestHttp('get', $user, $password, $url);
  }

  /**
   * create new suggestion list for domain
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   * @param string $domain  Domain name
   * @param string $url   Url of suggestion list
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function createSuggestionList($user, $password, $domain, $url)
  {
    $apiUrl = static::API_HOST.
      str_replace(
        '@DOMAIN@',
        $domain,
        static::API_SUGGESTIONLIST_RESOURCE
      )
    ;
    $apiData = array(
      'url' => $url,
    );

    return static::requestHttp('post', $user, $password, $apiUrl, $apiData);
  }

  /**
   * get suggestion list contents of url
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   * @param string $domain  Domain name
   * @param string $url   Url of suggestion list
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function getSuggestionListContents($user, $password, $domain, $url)
  {
    $apiUrl = static::API_HOST.
      str_replace(
        array(
          '@DOMAIN@',
          '@URL@',
        ),
        array(
          $domain,
          $url,
        ),
        static::API_SUGGESTIONLIST_CONTENT_RESOURCE
      )
    ;

    return static::requestHttp('get', $user, $password, $apiUrl);
  }

  /**
   * set suggestion list content of url
   *
   * @param string $user    API user name
   * @param string $password  API password (plain, not encoded)
   * @param string $domain   Domain name
   * @param string $url     Url of suggestion list
   * @param string $link    Link of suggestable content
   * @param string $title    Title of suggestable content
   * @param string $description Description of suggestable content
   * @param string $image    Image of suggestable content
   * @param string $disabled  Disabled state of suggestable content
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function setSuggestionListContent($user, $password, $domain, $url, $link, $title, $description, $image, $disabled = false)
  {
    $apiUrl = static::API_HOST.
      str_replace(
        array(
          '@DOMAIN@',
          '@URL@',
        ),
        array(
          $domain,
          $url,
        ),
        static::API_SUGGESTIONLIST_CONTENT_RESOURCE
      )
    ;
    $apiData = array(
      array(
        'link' => $link,
        'title' => $title,
        'description' => $description,
        'image' => $image,
        'disabled' => $disabled,
      )
    );

    return static::requestHttp('post', $user, $password, $apiUrl, $apiData);
  }

  /**
   * set batch suggestion list content of url
   *
   * @param string $user   API user name
   * @param string $password API password (plain, not encoded)
   * @param string $domain  Domain name
   * @param string $url   Url of suggestion list
   * @param array $items  Suggestable items
   *
   * @return array HTTP response data
   */
  public static function setBatchSuggestionListContent($user, $password, $domain, $url, $items)
  {
    $apiUrl = static::API_HOST.
      str_replace(
        array(
          '@DOMAIN@',
          '@URL@',
        ),
        array(
          $domain,
          $url,
        ),
        static::API_SUGGESTIONLIST_CONTENT_RESOURCE
      )
    ;

    return static::requestHttp('post', $user, $password, $apiUrl, $items);
  }

  protected static function requestHttp($method, $user, $password, $url, $postData = array())
  {
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "gzip, deflate");
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, $user.":".$password);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, static::API_TIMEOUT);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, static::API_TIMEOUT);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    if (strtolower($method) == 'post') {
      curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($postData));
    } elseif (strtolower($method) != 'get') {
      curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, strtoupper($method));
    }
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);

    $curlResult = curl_exec($curl);
    $headerSize = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HEADER_SIZE);

    $headers = explode("\n", substr($curlResult, 0, $headerSize));
    foreach ($headers as $index => $header) {
      $header = trim($header);
      if ($header) {
        $headers[$index] = $header;
      } else {
        unset($headers[$index]);
      }
    }

    return array(
      'responseHeaders' => $headers,
      'status' => curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE),
      'errorCode' => curl_errno($curl),
      'response' => json_decode(substr($curlResult, $headerSize), true),
    );
  }
}

A Webb & Flow kizárólag a termékeihez adott hivatalos API kliensekkel kapcsolatos support feladatokat látja el. Az egyedi implementációk hibamentesítésében forráskód hiányában nem tud segíteni, a forráskódot nem szeretné megismerni.