A New contents count statisztika

A “New contents count” statisztikai kimutatás megmutatja az adott időszakban megismert tartalmak számát, (kategorizált, kategorizálatlan, szumma), az elmozdulást az előző időszak végéhez képest, illetve az adott időszakban az adott napon megismert tartalmak mennyiségét, napi bontásban. A kör grafikonokon az grafikusan megjelennek az increment rész adatai, valamint a content mennyiségek óránkénti bontásban is megjelennek.

new content count